หัวข้อข่าว วันที่
ร่างประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานธุรการ 24-08-2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ 20-08-2564
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานบัตรรายงานโรค, พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานเภสัชกรรม,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ 13-08-2564
ร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 13-08-2564
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานธุรการ 27-07-2564
ข่าวทั้งหมด