ประชาชนนโยบายคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น

ลงทะเบียนขอรับบริการออนไลน์

คลินิกวัยรุ่น รพ.ตราด

คลินิกให้บริการเฉพาะวันพฤหัส เวลาเปิดบริการ 13.00 - 16.30 น.

ปรึกษาปัญหาวัยรุ่นอนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์

สายด่วน 082-6450099 ตลอด 24 ชั่วโมง

Addline : คลินิกวัยรุ่น