เกี่ยวกับ รพ.

กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการหาสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดตราด เมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยเลือกเอาเนินไข่เต่าหรือบางท่าน เรียก "ดอนไข่เต่า" ซึ่งเป็นสุสานเก่าที่ใช้เป็นที่ฝังศพและเผาศพ เป็นสถานที่ก่อสร้าง และได้ทำการล้างสุสานโดยขุดศพตามหลุมเก่าที่พอจะสังเกตได้นำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี ซึ่งขณะนั้นการคมนาคมที่จะติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ มีได้ทางเดียวคือ ทางทะเล ซึ่งมีเรือโดยสารระหว่าง จังหวัดตราดถึงกรุงเทพฯ อาทิตย์ละครั้ง ใช้เวลาเดินทาง 3 วัน 3 คืน จึงจะถึงกรุงเทพฯ ทางคมนาคมภายในจังหวัดมีถนนเพียงสองสาย คือ จากบ้านท่าเรือจ้างเข้ามาในตัวเมืองระยะทางประมาณ 2 กม. และจากตัวเมืองตราด - แหลมงอบระยะทางประมาณ 17 กม.

โรงพยาบาลตราด เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 มี นายแพทย์พิสุทธิ์ อุตตะโมท เป็นผู้อำนวยการคนแรก โดยมี อาคารดังนี้คือ เรือนคนไข้ใน 25 เตียง 1 หลัง , ตึกอำนวยการ 1 หลัง , โรงซักฟอก 1 หลัง , เรือนพักพยาบาล 1 หลัง , บ้านพักแพทย์ 2 หลัง , โรงครัว 1 หลัง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 20 - 25 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 บรรดาเจ้าของโรงเลื่อยจักรได้เห็นว่ามีจำนวนคนไข้มากขึ้น ควรแยก ผู้ป่วยหญิงและชายออกจากกันเป็นสัดส่วน จึงได้ร่วมกันสร้างเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง อุทิศให้โรงพยาบาลตราด 1 หลัง ต่อมาพลโทอัมพร จินตกานนท์ ได้สร้างตึกพิเศษเดี่ยว 7 ห้อง 1 หลังและตระกูลจินตกานนท์ ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ต่างๆประจำห้อง โดยตั้งชื่อว่า " พระยาอรรถวิรัชวาทะเศรณี " ได้ทำพิธีเปิดอาคาร โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2512 และได้ต่อเติม เป็นตึกพิเศษเดี่ยว 19 ห้อง ในปี พ.ศ. 2521 ส่วนเรือนคนไข้ 25 เตียงหลังแรกได้รื้อเพื่อใช้สถานที่สร้างตึกอุบัติเหตุ ตึกเอ็กซเรย์และตึกผ่าตัด ในปัจจุบัน ต่อมาได้งบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วย บ้านพักและอื่นเพิ่มเติม

โรงพยาบาลตราด มีจำนวนเตียงในการรักษาพยาบาล 312 เตียง ประกอบด้วย

เตียงสามัญ 217 เตียง
พิเศษรวม 44 เตียง
พิเศษเดี่ยว 39 เตียง
พิเศษ V.I.P 12 เตียง
มีอาคารรักษาพยาบาลจำนวน 11 หลัง
อาคารสนับสนุน 11 หลัง อาคารที่พักอาศัย 18 หลัง และอาคารสาธารณูปโภค 9 หลัง

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 108 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000

จำนวนพื้นที่ 33 ไร่ 37 ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ที่ดินส่วนบุคคล
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนวิวัฒนะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ที่ดินส่วนบุคคล
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนสุขุมวิท