ข่าวประกาศคัดเลือก/รับสมัครงาน
# หัวข้อข่าว วันที่
1
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา
04-10-2566
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
02-10-2566
3
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
20-09-2566
4
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
13-09-2566
5
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
01-09-2566
6
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
30-08-2566
7
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในสังกัดโรงพยาบาลตราดเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
25-08-2566
8
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
11-08-2566
9
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
09-08-2566
10
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
24-07-2566
11
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
18-07-2566
12
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
06-07-2566
13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
30-06-2566
14
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
30-06-2566
15
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
26-06-2566
16
ร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณฺ์ ตำแหน่งนิติกร
19-06-2566
17
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินบำรุงรายวัน ตำแน่งพนักงานพัสดุ
16-06-2566
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร
13-06-2566
19
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
09-06-2566
20
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร
26-05-2566
21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
24-05-2566
22
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
24-05-2566
23
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
09-05-2566
24
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
24-04-2566
25
ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
10-04-2566
26
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหนงพนักงานบริการ
29-03-2566
27
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
27-03-2566
28
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้งเงิยบำรุงรายเดือน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
14-03-2566
29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานธุรการ
08-03-2566
30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
08-03-2566
31
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
24-02-2566
32
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าพนักงานธุรการ
24-02-2566
33
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานธุรการ
23-02-2566
34
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
23-02-2566
35
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
23-02-2566
36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
23-02-2566
37
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
17-02-2566
38
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
14-02-2566
39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าพนักงานธุรการ
10-02-2566
40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม
31-01-2566
41
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
31-01-2566
42
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(พยาบาลวิชาชีพ)
31-01-2566
43
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
31-01-2566
44
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
30-01-2566
45
ประการศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าพนักงานธุรการ
25-01-2566
46
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชัาวคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรยนต์
25-01-2566
47
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวดไทย)
19-01-2566
48
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชัาวคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักจิตวิทยา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
17-01-2566
49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
13-01-2566
50
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
26-12-2565
51
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 7ตำแหน่ง 7 อัตรา
15-12-2565
52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างฯ 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
01-12-2565
53
ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เภสัชกร พนักงานราชการ
01-12-2565
54
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
22-11-2565
55
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
11-11-2565
56
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
08-11-2565
57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
27-10-2565
58
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
08-09-2565
59
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
07-09-2565
60
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
07-09-2565
61
ประกาศรายชื่อผู้ไดรับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
31-08-2565
62
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
09-08-2565
63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
09-08-2565
64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน(จพง.พัสดุ)
20-07-2565
65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน (พนักงานพัสดุ)
20-07-2565
66
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)
20-06-2565
67
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
08-03-2565
68
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรยนต์
31-01-2565
69
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
20-10-2563
70
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
11-08-2563
71
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
19-08-2562
72
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
09-07-2562
73
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
29-03-2561