ข่าวประกาศคัดเลือก/รับสมัครงาน
# หัวข้อข่าว วันที่
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
13-01-3109
2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายฯนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
31-01-2566
3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
31-01-2566
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
31-01-2566
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม
31-01-2566
6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
31-01-2566
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
31-01-2566
8
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
31-01-2566
9
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
30-01-2566
10
ประการศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยพยาบาล,เจ้าพนักงานธุรการ
25-01-2566
11
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชัาวคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรยนต์
25-01-2566
12
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านการนวดไทย)
19-01-2566
13
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชัาวคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักจิตวิทยา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
17-01-2566
14
ประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
17-01-2566
15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายฯนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
04-01-2566
16
ประกาศรับสมัครข้าราชดารประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
03-01-2566
17
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์
26-12-2565
18
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อรับย้ายนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
16-12-2565
19
ประกาศรับสมัครข้าราชการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 4 อัตรา
16-12-2565
20
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 7ตำแหน่ง 7 อัตรา
15-12-2565
21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างฯ 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
01-12-2565
22
ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เภสัชกร พนักงานราชการ
01-12-2565
23
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
22-11-2565
24
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร
11-11-2565
25
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
08-11-2565
26
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
28-10-2565
27
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
27-10-2565
28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
29-09-2565
29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
19-09-2565
30
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
13-09-2565
31
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
13-09-2565
32
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
08-09-2565
33
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
07-09-2565
34
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
07-09-2565
35
ประกาศรายชื่อผู้ไดรับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
31-08-2565
36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
22-08-2565
37
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
19-08-2565
38
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
19-08-2565
39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
18-08-2565
40
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
15-08-2565
41
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
09-08-2565
42
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป
09-08-2565
43
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
09-08-2565
44
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
09-08-2565
45
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
09-08-2565
46
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (7 อัตรา)
05-08-2565
47
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
05-08-2565
48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
05-08-2565
49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง จพง.พัสดุ
03-08-2565
50
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน(จพง.พัสดุ)
20-07-2565
51
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน (พนักงานพัสดุ)
20-07-2565
52
ประกาศรับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี และ นวก.พัสดุ
18-07-2565
53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ (พกส. 8 ตำแหน่ง)
18-07-2565
54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
56
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
57
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
58
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการตรวจรักษาพิเศษ)
20-06-2565
59
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)
20-06-2565
60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
10-06-2565
61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
10-06-2565
62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
02-06-2565
63
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
31-05-2565
64
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
27-05-2565
65
รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
20-05-2565
66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
18-05-2565
67
ประกาศรายชื่อตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
06-05-2565
68
ร่างประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
11-03-2565
69
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
08-03-2565
70
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
31-01-2565
71
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรยนต์
31-01-2565
72
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
31-01-2565
73
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ผู้ช่วยพยาบาล
04-01-2565
74
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล)
16-12-2564
75
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
16-12-2564
76
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
16-12-2564
77
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
02-11-2564
78
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
05-10-2564
79
ประกาศรับย้ายข้าราชการ
23-07-2564
80
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
06-07-2564
81
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล
25-06-2564
82
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
28-05-2564
83
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
20-10-2563
84
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
11-08-2563
85
ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวดไทย)จำพนวน 6 อัตรา
20-08-2562
86
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
19-08-2562
87
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
09-07-2562
88
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
29-03-2561