ข่าวประกาศคัดเลือก/รับสมัครงาน
# หัวข้อข่าว วันที่
1
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
27-05-2565
2
รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
20-05-2565
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
18-05-2565
4
ประกาศรายชื่อตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
06-05-2565
5
ประกาศรายชื่อตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
06-05-2565
6
ประกาศรับสมัครข้าราชการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 อัตรา
26-04-2565
7
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
20-04-2565
8
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
31-03-2565
9
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)
25-03-2565
10
ร่างประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
11-03-2565
11
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
08-03-2565
12
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
08-03-2565
13
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
08-03-2565
14
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
25-02-2565
15
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ
21-02-2565
16
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
31-01-2565
17
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรยนต์
31-01-2565
18
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
18-01-2565
19
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
13-01-2565
20
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน พนักงานประกอบอาหาร
10-01-2565
21
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เจ้าพนักงานเวชสถิติ
07-01-2565
22
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ผู้ช่วยพยาบาล
04-01-2565
23
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ
16-12-2564
24
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล)
16-12-2564
25
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
16-12-2564
26
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
16-12-2564
27
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
18-11-2564
28
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
04-11-2564
29
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
02-11-2564
30
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร พนักงานเภสัชกรรม
06-10-2564
31
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
05-10-2564
32
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานธุรการ
27-07-2564
33
ประกาศรับย้ายข้าราชการ
23-07-2564
34
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
06-07-2564
35
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล
25-06-2564
36
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
28-05-2564
37
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
20-10-2563
38
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
11-08-2563
39
ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวดไทย)จำพนวน 6 อัตรา
20-08-2562
40
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
19-08-2562
41
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
09-07-2562
42
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
29-03-2561