ข่าวประกาศคัดเลือก/รับสมัครงาน
# หัวข้อข่าว วันที่
1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
19-09-2565
2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
13-09-2565
3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
13-09-2565
4
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
08-09-2565
5
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
07-09-2565
6
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
07-09-2565
7
ประกาศรายชื่อผู้ไดรับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
31-08-2565
8
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
31-08-2565
9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
31-08-2565
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
30-08-2565
11
(ร่างประกาศ) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
26-08-2565
12
(ร่างประกาศ) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
26-08-2565
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
23-08-2565
14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
23-08-2565
15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
22-08-2565
16
ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
19-08-2565
17
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
19-08-2565
18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
18-08-2565
19
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
15-08-2565
20
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
09-08-2565
21
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป
09-08-2565
22
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
09-08-2565
23
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด
09-08-2565
24
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา
09-08-2565
25
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (7 อัตรา)
05-08-2565
26
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
05-08-2565
27
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
05-08-2565
28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง จพง.พัสดุ
03-08-2565
29
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน(จพง.พัสดุ)
20-07-2565
30
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน (พนักงานพัสดุ)
20-07-2565
31
ประกาศรับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี และ นวก.พัสดุ
18-07-2565
32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ (พกส. 8 ตำแหน่ง)
18-07-2565
33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งฯ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
35
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
36
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
20-06-2565
37
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการตรวจรักษาพิเศษ)
20-06-2565
38
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)
20-06-2565
39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
10-06-2565
40
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
10-06-2565
41
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
02-06-2565
42
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
31-05-2565
43
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
27-05-2565
44
รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
20-05-2565
45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
18-05-2565
46
ประกาศรายชื่อตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
06-05-2565
47
ร่างประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
11-03-2565
48
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
08-03-2565
49
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
31-01-2565
50
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานขับรยนต์
31-01-2565
51
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ
31-01-2565
52
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ผู้ช่วยพยาบาล
04-01-2565
53
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล)
16-12-2564
54
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
16-12-2564
55
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
16-12-2564
56
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
02-11-2564
57
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
05-10-2564
58
ประกาศรับย้ายข้าราชการ
23-07-2564
59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
06-07-2564
60
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล
25-06-2564
61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
28-05-2564
62
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
20-10-2563
63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
11-08-2563
64
ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวดไทย)จำพนวน 6 อัตรา
20-08-2562
65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
19-08-2562
66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
09-07-2562
67
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ
29-03-2561