หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-03-2566  new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-03-2566  new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ ประจำวันที่ ๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23-03-2566  new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาด ๑๘ x ๒๒ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03-2566  new
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23-03-2566  new
ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 13-01-3109
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้งเงิยบำรุงรายเดือน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 14-03-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 08-03-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 08-03-2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 24-02-2566
ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าว วันที่
MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน
15-09-2565
แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน และแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ
15-09-2565
MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
15-09-2565
MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
15-09-2565
MOIT17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14-09-2565
ข่าวทั้งหมด
เจ้าหน้าที่

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

Infographic

ทั้งหมด