ตางรางออกตรวจคลินิกผู้ป่วยนอก

ห้องตรวจ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ หมายเหตุ