หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์รายการตรวจทั่วไป (General Laboratory) จำนวน ๑๘๖ รายการ
02-06-2566  new
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
02-06-2566  new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01-06-2566  new
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ ประจำวันที่ ๑- ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31-05-2566  new
แบบ บก.๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ
31-05-2566  new
ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าว วันที่
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนิติกร 26-05-2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 24-05-2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 24-05-2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 09-05-2566
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24-04-2566
ข่าวทั้งหมด