ระบบรายงานตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด

ระบบรายงานตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราด เป็นระบบที่ถูกพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด สำหรับรายงานข้อมูลทางสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อประเมินสุขภาพโดยรวม และการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม