ระบบตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้ที่เคยแสดงความจำนงฉีด
ก่อนวันที่1 ก.ย.
(ดูวันนัดรับวัคซีน)

ผู้ที่ไม่ได้กำหนดวันนัดฉีด
(ตรวจสอบคิวได้ที่นี่)

ตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 2
ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
และยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19