ระบบตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนโควิด-19

สำหรับผู้ที่จองฉีดวัคซีน
(ตรวจสอบวันนัดที่นี่)

ใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19