โรงพยาบาลตราด กระทรวงสาธารณสุข
๒๖ มี.ค.๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมการบริการ รพ.ตราด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลตราดไม่ทนต่อการทุจริต (Trat Hospital Zero Tolerance) ประจำปี ๒๕๖๒
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงพยาบาลตราดได้จัดกิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ การคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ,คัดกรองสุขภาพพระสงฆ์( ณ รพสต.ห้วงน้ำขาว) และทำความสะอาดภายในโรงพยาบาล หยอดทรายกำจัดลูกน้ำ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. คณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จ.สมุทรปราการ ได้นำเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มามอบให้โรงพยาบาลตราด โดย นางอรนุช มกราภิรมย์ รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล และนางสาวสุภาวดี จันทร เป็นผู้รับมอบ ทางโรงพยาบาลตราดขอขอบพระคุณอย่างสูง
๑๒ มี.ค.๒๕๖๒ นพ.สุพจน์ แพรนิมตร ผอ. รพ.ตราด เข้ารับประทานประกาศนียบัตร ในการประชุม HA National Forum ครั้ง ๒๐ จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

เจ้าหน้าที่


ชื่อผู้ใช้


รหัสผ่าน


แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ใหม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด